همانطور که مستحضر هستید در روزهای گذشته شاهد حملات اینترنتی گسترده بر سرورهای داخل ایران در کل کشور هستیم که سرورهای تهران سرور نیز از این امر مستثنی نیست .
تلاش ما این است که با راهکارهایی که پیش رو میگیریم تا حد امکان جلوی این حملات اینترنتی را بگیریم .

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم 
با احترام

Tuesday, April 19, 2016

« بازگشت