کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

IRMikroTik-1
پردازنده : 1Core 1000Mhz
رم : 128MB DDR3 Ram
فضای هارد :1GB SATA Storage
ترافیک :200 GB (سند + رسیو )
آدرس ایپی : 1IP Address
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : ایران - پارس آنلاین
اپتایم :%99.99
40,000تومان ماهانه
IRMikroTik-2
پردازنده : 1Core 1000Mhz
رم : 256MB DDR3 Ram
فضای هارد :1GB SATA Storage
ترافیک :400 GB(سند + رسیو )
آدرس ایپی : 1IP Address
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : ایران - پارس آنلاین
اپتایم :%99.99

70,000تومان ماهانه
IRMikroTik-3
پردازنده : 2Core 1000Mhz
رم : 512MB DDR3 Ram
فضای هارد :1GB SATA Storage
ترافیک :800 GB(سند + رسیو )
آدرس ایپی : 1IP Address
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : ایران - پارس آنلاین
اپتایم :%99.99
100,000تومان ماهانه
IRMikroTik-4
پردازنده : 2Core 1000Mhz
رم : 512MB DDR3 Ram
فضای هارد :1GB SATA Storage
ترافیک :2000 GB(سند + رسیو )
آدرس ایپی : 1IP Address
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : ایران - پارس آنلاین
اپتایم :%99.99
170,000تومان ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution