کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

سرور مجازی فرانسه FranceP-1
پردازنده : 1Core 1500Mhz
رم : 1GB DDR3 Ram
فضای هارد :30GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99
35,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceP-2
پردازنده : 2Core 3000Mhz
رم : 2GB DDR3 Ram
فضای هارد :60GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99
65,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceP-3
پردازنده : 3Core 4500Mhz
رم : 3GB DDR3 Ram
فضای هارد :90GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99
90,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceP-4
پردازنده : 4Core 6000Mhz
رم : 8GB DDR3 Ram
فضای هارد :150GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99
120,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceP-5
پردازنده : 4Core 6000Mhz
رم : 8GB DDR3 Ram
فضای هارد :200GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99
150,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceP-6
پردازنده : 8Core 8000Mhz
رم : 10GB DDR3 Ram
فضای هارد :800GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99
180,000تومان ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution