IRDed-32-80V4
IRDed-64-80V4
IRDed-128-80V4IRDed-256-80V4
CPU2xE5-2680V4 @ 2.4GHz2xE5-2680V4 @ 2.4GHz2xE5-2680V4 @ 2.4GHz2xE5-2680V4 @ 2.4GHz
RAM32GB DDR464GB DDR4128GB DDR4256GB DDR4
HDD1x 1024GB SSD1x 1024GB SSD2x 1024GB SSD4x 1024GB SSD
IPv41 تا 32 عدد1 تا 32 عدد1 تا 32 عدد1 تا 32 عدد
ترافیک دریافت4 ترابایت4 ترابایت4 ترابایت8 ترابایت
ترافیک ارسال♾ نامحدود♾ نامحدود♾ نامحدود♾ نامحدود
پورت1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb
موقعیت سرورایرانایرانایرانایران
هزینه راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگان
حداقل دوره پرداخت۱ماهه۱ماهه۱ماهه۱ماهه
دیتاسنتر✅ افرانت✅ افرانت✅ افرانت✅ افرانت
هزینه ماهیانه (تومان)۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت سفارشثبت سفارشثبت سفارشثبت سفارش