IRDed-32-60V3
IRDed-64-60V3
IRDed-32-80V4
IRDed-64-80V4
IRDed-128-80V4IRDed-256-80V4
CPU2xE5-2660V3 @ 2.6GHz2xE5-2660V3 @ 2.6GHz2xE5-2680V4 @ 2.4GHz2xE5-2680V4 @ 2.4GHz2xE5-2680V4 @ 2.4GHz2xE5-2680V4 @ 2.4GHz
RAM32GB DDR464GB DDR432GB DDR464GB DDR4128GB DDR4256GB DDR4
HDD1x 300GB SAS 10K
یا
SSD
1x 300GB SAS 10K
یا
SSD
1x 1024GB SSD1x 1024GB SSD2x 1024GB SSD2x 1024GB SSD
IPv41 تا 32 عدد1 تا 32 عدد1 تا 32 عدد1 تا 32 عدد1 تا 32 عدد1 تا 32 عدد
ترافیک دریافت1 ترابایت1 ترابایت1 ترابایت1 ترابایت1 ترابایت1 ترابایت
ترافیک ارسال🆓 رایگان🆓 رایگان🆓 رایگان🆓 رایگان🆓 رایگان🆓 رایگان
پورت1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb
موقعیت سرورایرانایرانایرانایرانایرانایران
هزینه راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
حداقل دوره پرداخت۱ماهه۱ماهه۱ماهه۱ماهه۱ماهه۱ماهه
دیتاسنتر✅ شاتل✅ شاتل✅ شاتل✅ شاتل✅ شاتل✅ شاتل
هزینه ماهیانه (تومان)۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت سفارشثبت سفارشثبت سفارشثبت سفارشثبت سفارشثبت سفارش