IRDed-32-20
IRDed-32-50
IRDed-64-50
IRDed-32-95
CPU2xE5-2620 @ 2.0GH
2xE5-2650V2 @ 2.6GHz
2xE5-2650 v2 @ 2.6GHz
2xE5-2695 v2 @ 2.40GHz
RAM32GB DDR332GB DDR364GB DDR332GB DDR3
HDD1x 1024GB SSD1x 1024GB SSD1x 1024GB SSD1x 1024GB SSD
IPv41 تا 32 عدد1 تا 32 عدد1 تا 32 عدد1 تا 32 عدد
ترافیک دریافت1 ترابایت1 ترابایت1 ترابایت1 ترابایت
ترافیک ارسال🆓 رایگان🆓 رایگان🆓 رایگان🆓 رایگان
پورت1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb1Gb یا 10Gb
موقعیت سرورایرانایرانایرانایران
هزینه راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگان
حداقل دوره پرداخت۱ماهه۱ماهه۱ماهه۱ماهه
دیتاسنتر✅ شاتل✅ شاتل✅ شاتل✅ شاتل
هزینه ماهیانه (تومان)۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت سفارشثبت سفارشثبت سفارشثبت سفارش