0

تکامل یادگیری آنلاین از آموزش های ویدیوئی تا کلاس مجازی و سیستم مدیریت یادگیری مودل

تکامل یادگیری آنلاین از آموزش های ویدیوئی تا کلاس مجازی و سیستم مدیریت یادگیری مودل در این مقاله میخواهیم نگاهی بیاندازیم به…