0

۷ استراتژی ضروری برای یادگیری فعال در کلاس مجازی و تفاوت یادگیری فعال و غیرفعال

۷ استراتژی ضروری برای یادگیری فعال در کلاس مجازی و تفاوت یادگیری فعال و یادگیری غیرفعال در یادگیری فعال، دانش آموزان فرصت…