کلاس مجازی ریاضی

سلام دراین مقاله قصد داریم به برگزاری کلاس مجازی ریاضی در یکی از سیستم های اموزش مجازی که با نرم افزار موودل اجرا شده بپردازیم همراه ما باشید در کلاس مجازی ریاضی

اموزش  ریاضی در فضای مجازی

در سیستم  اموزش مجازی قسمتی وجود دارد برای تحت عنوان ویرایش گر متنی .

در این قسمت شما میتوانید هر چه میخواهید بنوبسید و در دید کاربرانتان بگذارید.

همانظور که در عکس مشاهده میکنید .

برگزاری کلاس مجازی ریاضی

در قسمت بالای تصویری تبی وجود دارد که شامل چندین گزینه میباشد

برای تایپ

تعییر زبان

تغییر فونت

تغییر اندازه

بولد یا مارک کردن

چپ چین یا راست چین و…

مشابه انچه در صفحه تایپ ورد وجود دارد.

اما گزینه جالبی که مشاهده میشود و در تصویر زیر دوران خط کشیده شده است

برای علایم و نماد های ریاضی میباشد

شما به راحتی میتوانید هر علامت ریاضی که نیاز دارید را دراین قسمت یافته و از ان در نماد و فرمول های خود استفاده کنید

به راحتی میتوانید فرمول های پیچیده ریاضی را در کسسری از ثانیه بنوبسید

برگزاری کلاس مجازی ریاضی

 

 

برگزاری کلاس مجازی ریاضی

 

و بزرگترین مسایل ریاضی را در این قسمت و با کمک این نماد ها برای دانش اموزان یا دانش جویان خود حل کنید

 

ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺝ ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﻳﺮﺍﻳﺸﮕﺮ ﻣﺘنی بر روی ﺩﻛﻤﻪ      insert

کلیک کنید

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ

می ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻮی” ﭘﺮﻭﻧﺪه” عبارت،  ﺫﺧﻴره به ﻋﻨﻮﺍن” را ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید

ﻳﺎ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺁﻳﻜﻮن نشان داده شده برگزاری کلاس مجازی ریاضی ﻛﻠﻴﻚ کنید ﻭ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎسب ﺫﺧﻴﺮﻩ اش کنید

و در مواقع نیاز با ایکون نشان داده شده  برگزاری کلاس مجازی ریاضی  یا انتخاب گزینه بازکردن و انتخاب مسیر دخیره سازی فایل عبارت ذخیره شده را مجددا بکارببرید.عکس های

 

برگزاری کلاس مجازی ریاضی

تبدیل نوشته به عکس

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷده به  ﻋﻜﺲ ﻣﻴﺘﻮﺍنید ”  ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻪ ﻋﻜس”  ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید

ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻱ ﻭﺏ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮﺍنید ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻋﻜﺲ ﻛﻠﻴﻚ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ و عبارت

save picture as

رادر

interten xplorerو

save image asرا در firefox انتخاب کرده ومسیر ذخیره فایل را مشخص کنید.

سوال ریاضی در کلاس مجازی

به عنوان مثال سوال شکل زیر را نگاه کنید که دراین فضا رسم شده است

برگزاری کلاس مجازی ریاضی

میتوانید ببینید که به راحتی میشود حتی به رسم شکل نیز در این فضا پرداخت.

برای خرید کلاس مجازی و مشاوره با همکاران ما با ما تماس حاصل فرمایید.