0

آینده کلاس مجازی : ویژگی‌های نوین آموزشی ، فراتر از محدودیت‌های کلاس‌های سنتی (حضوری) – قسمت اول

چکیده – آینده کلاس مجازی : ویژگی‌های نوین آموزشی ، فراتر از محدودیت‌های کلاس‌های سنتی این مقاله استدلال می کند که پتانسیل…